ತುಮಕೂರು : ನಿಷೇಧಿತ ಗುಟುಕ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ 4 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತಂಬಾಕು ತಯಾರು ಘಟಕವೂಂದರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಗುಟುಕ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ […]