ತುಮಕೂರು: ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊತ್ತು ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ “ಜನಸ್ನೇಹಿ” ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಐ ಜಿ ಪಿ. ಲಾಬು ರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ […]